Rusza wsparcie dla firm sektora turystycznego

Data publikacji:
11 Kwiecień 2024
Odsłuchaj tekst

Od 6 maja startuje nabór wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców, którzy planują rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach hotelarskim, gastronomicznym, turystycznym lub kulturalnym. Wnioski można składać elektronicznie do 5 czerwca.

Celem finansowania jest wsparcie działań inwestycyjnych realizowanych przez mikro przedsiębiorców, małych lub średnich dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które spełniają łącznie następujące warunki:

 • prowadzą działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie, w którym zgłaszają lokalizację realizacji przedsięwzięcia MŚP,
 • w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 1. inwestycje w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku
   z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów
   w sektorze, w którym prowadzona jest działalność,
 2. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,
 3. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Na projekt przeznaczono łącznie 1,26 mld zł. Dofinansowanie na jedno przedsięwzięcie MŚP może wynosić od 50 do 540 tys. zł. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, a rozliczane jest wyłącznie w formie refundacji.

Informacyjne spotkania on-line

Wszyscy zainteresowani wsparciem mogą wziąć w udział w spotkaniach on-line za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Szkoleniowej PFP (www.szkolenia.pfp.com.pl). Podczas spotkań zaprezentowane zostaną zasady naboru, kryteria oceny oraz to, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie.

10.04.2024r., godz. 11:00 – 13:00

16.04.2024r., godz. 14:00- 16:00

30.04.2024r., godz. 13:30 – 15:30

Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem infolinii PARP pod numerami 801 332 202 i 22 574 07 07 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30.

Dokumenty do pobrania pod linkiem:

https://kpo.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-przedsiebiorcow

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  20