Data dodania:  2023-01-05

Silesia Convention Bureau (SCB) to konsorcjum produktowe zrzeszające podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki biznesowej w województwie śląskim. SCB działa w ramach struktur Śląskiej Organizacji Turystycznej i jest wyspecjalizowaną strukturą zajmującą się promocją całego województwa śląskiego, jako atrakcyjnego miejsca organizacji spotkań. Silesia Convention Bureau pracuje na rzecz całego województwa śląskiego, wykorzystując różnorodność potencjałów turystycznych ulokowanych w subregionach oraz wysokiej jakości infrastrukturę w całym regionie.

Liderem konsorcjum produktowego Silesia Convention Bureau jest Śląska Organizacja Turystyczna (ŚOT).

Silesia Convention Bureau realizuje swoje działania non-profit.

Główne zadania Silesia Convention Bureau to:

  • stworzenie spójnej i zbiorczej oferty obiektów konferencyjnych i kongresowych prezentującej cały potencjał biznesowo-konferencyjny regionu
  • doradztwo i wsparcie dla firm działających w sektorze turystyki biznesowej i konferencyjnej
  • profesjonalne pośrednictwo między firmami oferującymi usługi dla branży spotkań, a organizatorami wydarzeń (z kraju i zagranicy)
  • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, z podmiotami organizującymi i współorganizującymi wydarzenia, konferencje i spotkania biznesowe w województwie śląskim
  • współpraca z hotelarzami i gestorami atrakcji turystycznych regionu dla stworzenia całościowej oferty konferencyjno-pobytowej,
  • stworzenie banku informacji na temat oferty turystycznej regionu dla organizatorów wydarzeń
  • współpraca ze środowiskiem naukowym w sferze prowadzenia badań i gromadzenia danych dot. turystyki biznesowej oraz w sferze pozyskiwania prestiżowych naukowych wydarzeń krajowych i zagranicznych

 

Celem działalności Silesia Convention Bureau jest podniesienie wartości marki Województwa Śląskiego, jako atrakcyjnej destynacji w zakresie organizacji spotkań biznesowych oraz aktywne pozyskiwanie wydarzeń dla całego regionu, przekładających się na wzrost liczby turystów biznesowych oraz wzrost wpływów z sektora turystyki biznesowej.

 

 

Wyświetlenia:  298