Data dodania:  2023-01-05

Silesia Convention Bureau jest konsorcjum produktowym otwartym. Zapraszamy firmy lub organizacje, które działają w branży MICE w regionie i są organizatorami wydarzeń biznesowych.

Przynależność do konsorcjum produktowego Silesia Convention Bureau jest realizowana na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Liderem Konsorcjum – Śląską Organizacją Turystyczną (ŚOT) - a Członkiem Konsorcjum. Przynależność do konsorcjum Silesia Convention Bureau nie jest uzależniona od członkostwa w Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Aby do nas dołączyć prześlij wypełniony formularz kontaktowy wraz z wymienionymi w formularzu wymaganymi załącznikami, na adres email: info@silesiaconvention.pl.

Przyjęcie nowego członka Silesia Convention Bureau następuje uchwałą Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej.

 

Korzyści dla Członków konsorcjum produktowego Silesia Convention Bureau

 1. Wyodrębnione działania PR (w tym media relations) przeznaczone wyłącznie dla członków konsorcjum.
 2. Cykl zamkniętych szkoleń specjalistycznych dla członków konsorcjum.
 3. Dystrybucja badań oraz innych materiałów dotyczących branży tylko wśród członków (specjalne newslettery).
 4. Prezentacja ofert członków SCB podczas imprez targowych oraz innych imprez promocyjnych na warunkach preferencyjnych w stosunku do innych ofert.
 5. Preferencyjna prezentacja ofert członków SCB w warstwie cyfrowej – na stronie www oraz w mediach społecznościowych.
 6. Preferencyjna prezentacja ofert członków SCB podczas realizowanych study tourów i press tourów (polskich i zagranicznych).
 7. Prezentacja ofert członków SCB w pierwszej kolejności w ramach działań realizowanych we współpracy z Poland Convention Bureau.
 8. Włączanie ofert członków SCB w pierwszej kolejności do ofert przygotowywanych i składanych przez SCB na arenie krajowej i międzynarodowej.
 9. Preferencyjna prezentacja ofert członków SCB w drukowanych katalogach (oferty członków są przedstawiane jako rekomendowane).
 10. Preferencyjne przedstawienie ofert członków SCB podczas prezentacji branżowych – oferty członków konsorcjum są prezentowane w pierwszej kolejności jako rekomendowane.
 11. Preferencyjna prezentacja członków SCB podczas imprez współorganizowanych przez Silesia Convention Bureau.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Deklaracja przystąpienia do Silesia Convention Bureau

Wzór umowy przystąpienia do Silesia Convention Bureau

Uchwała w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa i wysokości rocznych opłat konsorcyjnych Silesia Convention Bureau

 

Wyświetlenia:  229