Data dodania:  2024-02-11

 

 • SCB obejmuje patronatem wydarzenia z obszaru przemysłu spotkań (np. konferencje, targi, konwenty) oraz inne wydarzenia o odpowiedniej randze.
 • Występując o patronat honorowy SCB należy wypełnić wniosek i przesłać go drogą mailową na adres mailowy info@silesiaconvention.pl na 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem.
 • Decyzję o udzieleniu patronatu podejmuje Prezes Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej.
 • Poprzez udzielenie patronatu rozumie się wyrażenie zgody na posługiwanie się przez wnioskodawcę logiem SCB wraz z podpisem "Patronat Honorowy".
 • W ramach patronatu SCB udziela także wsparcia promocyjnego dla wydarzenia, w tym: dystrybucję informacji o wydarzeniu na stronie internetowej SCB oraz w kanałach społecznościowych.
 • Objęcie patronatem nie oznacza wsparcia finansowego, rzeczowego czy organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani też osobistego udziału Prezesa ŚOT w wydarzeniu.
 • Po przydzieleniu patronatu wnioskodawca zobowiązany jest do:
  • umieszczenia informacji o patronacie w materiałach promocyjnych, w tym na stronie internetowej i w social mediach
  • poinformowania o patronacie media oraz uczestników podczas wydarzenia
  • przekazania zaproszeń na wydarzenie reprezentantom SCB

 

Wyświetlenia:  9